Nieuws

Infomoment ouders

Kon je niet op ons infomoment aanwezig zijn? Geen probleem! Hieronder kan je alle informatie nog een rustig nalezen.


 1. Verloop Chiro zondag
  • Aanvang 14u30: formatie (gebed, verjaardagen, wat we gaan doen, openingsspel met hele Chiro) Belangrijk dat iedereen op tijd is (tussen 14u15 – 14u30)
  • Spel
  • Jongste groepen: 16u - vieruurtje
  • 18u: einde (vlag naar beneden - avondlied zingen)
   • Verschillende groepen
    • Sloebies:
     • Zijn de allerjongste leden
     • Fantaseren heel veel
     • We passen de spelen hieraan aan
     • Verkleden in heksen, prinsen, ridders, …
     • Samen spelen: Belangrijk omdat ze individueel zijn ingesteld
     • Gaan geen volledig bivak mee
    • Speelclub:
     • Spelen graag
     • Heel actief
     • Heel mondig
     • Actieve spelen doen met gekke opdrachten
    • Rakwi’s:
     • Gaan met de fiets naar andere locaties om spelletjes te spelen
     • Maken zich graag vuil
    • Tito’s
     • Groot stadsspel of zoektocht
     • Stilvallen om te praten over voetbal, …
     • Ook sociale media is belangrijk
     • Eerste keer vrije avond
    • Keti’s
     • Heel actief en creatief
     • Tweedaagse op bivak
    • Aspi’s
     • Staan af en toe stil bij leiding zijn
     • Leefweek
     • Eigen aspifuif organiseren
     • Aspi-inzet
  • Verzekering Bestaat uit twee delen:
   1. Burgerlijke aanspraakbaarheid:
    • Als je iets van iemand kapotmaakt of je geeft iemand een duw waardoor hij zijn been breekt….
    • Normaal wordt dit verzekerd door de familiale polis
    • Indien het lid/leiding geen familiale polis heeft, komt de Chiroverzekering tussen
    • Leiding kan ook fouten maken
     • Als er een ongeval gebeurt door een organisatie- of toezichtsfout van de leiding worden de kosten volledig terugbetaald
     • Kan zijn dat partijen niet akkoord geraken over wie aansprakelijk is. Indien de zaak voor de rechter moet komen voorziet de Chiro een advocaat voor jou.
    • Geldt enkel tijdens een evenement. Niet op weg naar.
   2. Ongevallen:
    • Is een plotse gebeurtenis zoals: voedselvergiftiging, insectenbeten,…
    • Geen ziekte
    • De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat de ziekteverzekering (CM, …) niet terugbetaald.
    • Deze verzekering geldt ook op de kortste weg naar de lokalen
    • Wat te doen?
     • Geneeskundig getuigschrift invullen door dokter. Ook voor buitenland
     • Wij geven gegevens door aan Chiro Nationaal
     • Wij krijgen informatie over dossier van Nationaal
     • Wij houden ook ouders op de hoogte
Terug