Chiro Tisselt

Samenvatting

Wanneer?

Het bivak gaat door van zondag 19 tot en met woensdag 29 juli 2020 (10 dagen). Onze sloebies worden op de laatste zondag opgehaald door hun ouders (7 dagen).

Prijs?

Het bivak kost 130 euro, behalve voor de sloebies, voor hen kost het 95 euro. (2e kind-> -5 euro) Dit bedrag is inclusief eten, vervoer, tenten, bivakplaats, verzekering,...

Hoe betalen?

Dit jaar enkel via overschrijving (BE07 7390 1691 3666). De deadline hiervoor is 20 juni 2020.


Valiezen?

De valiezen van de drie jongste groepen worden meegebracht naar de kampplaats op de eerste dag. De drie oudste groepen hun valiezen verwachten we op dinsdag 14 juli tussen 17h en 20h op de Chiro.

Bezoekdag

Dit jaar zal er door de coronamaatregelen geen bezoekdag kunnen doorgaan. Hierdoor kunnen jullie dit jaar misschien een briefje extra schrijven naar jullie kids?

Inschrijvingen

Ben je nog niet ingeschreven? Geen probleem! Inschrijven kan voortaan online! Klik hier. Deadline 10 juni! Bij problemen of vragen: leiding@chirotisselt.be


Locatie

Dit jaar gaat ons bivak door te Wachtebeke. Onze bivakplaats is makkelijk te vinden via het volgende adres: Meersstraat 39A, Wachtebeke.

Post

Er is niets leuker dan post krijgen op bivak. Daarom kan iedereen massaal brieven schrijven (liever geen postpakketten) en ze verzenden naar het adres van onze kampbaas!

Terugbetaling

De meeste ziekenfondsen betalen een deel van het bivak terug. Na het bivak krijgt u een document dat u bij uw ziekenfonds kan indienen.

Het bivakboekje

Opgelet! Door de coronamaatregelen kan het zijn dat sommige informatie in het boekje niet meer correct is. Op deze pagina zal steeds de laatste informatie te vinden zijn.

Downloaden

Praktische afspraken

We zijn super blij dat het bivak door kan gaan. Toch zijn er dit jaar enkele zaken waar we extra rekening mee moeten houden. Hieronder kunnen jullie alle informatie terugvinden hoe wij er praktisch voor zullen zorgen dat ons bivak op een veilige maar toch leuke manier door zal gaan.

Wat is een bubbel?

Jullie zullen in de media ongetwijfeld al veel gehoord hebben over bubbels op bivak. Maar wat wil dat juist zeggen? Een bubbel bestaat uit maximaal 50 personen (leden en leiding samen), binnen deze bubbel is contact toegestaan. Er zal voor gezorgd worden dat contact tussen de verschillende bubbels gemeden wordt. Onze kampplaats zal waarschijnlijk uit drie bubbels bestaan. Om deze zo goed mogelijk te kunnen indelen, is het belangrijk dat de inschrijvingen voor de deadline kunnen worden afgerond. We zullen trouwens nooit afdelingsgroepen in twee delen. De gehele speelclubgroep zal bijvoorbeeld altijd in dezelfde bubbel zitten.

Vervoer heen

Dit jaar zullen we geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer om ons te verplaatsen van en naar de kampplaats. Daarom vragen we om de leden van de drie jongste groepen naar de kampplaats te brengen. De drie oudste groepen vertrekken nog steeds met de fiets op bivak. Ouders die extra informatie aan de leiding moeten geven doen dit op voorhand, om zo veel mogelijk contact te vermijden. Onze persoonlijke contactgegevens zijn terug te vinden via de leidingspagina.

De drie jongste groepen zullen worden afgezet aan de kampplaats tussen 15h en 15h30 op zondag 19 juli. Het is dit jaar niet de bedoeling dat ouders het kampterrein betreden. Daarom hebben we een kiss and ride zone voorzien. Deze bevindt zich op een kleine 100m van de kampplaats aan Meersstraat 39A, Wachtebeke. Daar zullen jullie worden opgewacht door enkele leiding die de bagage aannemen. Wanneer er medicatie overhandigd moet worden vragen we om een mondmasker te dragen.

De drie oudste groepen vertrekken tussen 12h en 13h op de Chiro met de fiets. De exacte uren zijn in onderstaande tabel terug te vinden. De bagage van de drie oudste groepen kan op dinsdag 14 juli tussen 17h en 20h op de Chiro worden afgeleverd.

Vervoer terug

De sloebies worden afgehaald op zondag 26 juli tussen 11h en 11h30. Dit zal op een speciaal aangeduide locatie op de kampplaats gebeuren.

Alle andere groepen worden op woensdag 29 juli tussen 13h en 13h30 afgehaald. Ook hier zullen we het kiss and ride systeem toepassen. Om ervoor te zorgen dat we niet alle fietsen met de vrachtwagen mee terug hoeven te brengen, vragen we om de leden van de drie oudste groepen zo veel mogelijk met een fietsendrager of aanhangwegen komen op te halen.

Toelatingsvoorwaarden

Uiteraard willen we iedereen meenemen op ons onvergetelijk bivak! Maar dit jaar zijn er enkele strengere voorwaarden. Was je ziek voor de start (5 dagen terugtellen) van het bivak? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: leden, begeleiders en kookouders. In dat geval zullen we ervoor zorgen dat je het volledige inschrijvingsgeld terugkrijgt. Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteiten of het bivak als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.

Via deze link kan u de lijst terugvinden met risicoprofielen

Samenvatting

Groep Bagage heen Vervoer heen Bagage terug Vervoer terug
Sloebie Meenemen naar kampplaats Via kis and ride aan kampplaats tussen 15h en 15h30 op zondag 19 juli Meenemen vanop kampplaats bij vertrek Via kis and ride aan kampplaats tussen 11h en 11h30 op zondag 26 juli
Speelclub Meenemen naar kampplaats Via kis and ride aan kampplaats tussen 15h en 15h30 op zondag 19 juli Meenemen vanop kampplaats bij vertrek Via kis and ride aan kampplaats tussen 13h en 13h30 op zondag 29 juli
Rakwi Meenemen naar kampplaats Via kis and ride aan kampplaats tussen 15h en 15h30 op zondag 19 juli Meenemen vanop kampplaats bij vertrek Via kis and ride aan kampplaats tussen 13h en 13h30 op zondag 29 juli
Tito Afleveren tussen 17h en 20h op 14 juli aan de Chiro lokalen Met fiets, afspraak om 12h op de Chiro Meenemen vanop kampplaats bij vertrek Via kis and ride aan kampplaats tussen 13h en 13h30 op zondag 29 juli
Keti Afleveren tussen 17h en 20h op 14 juli aan de Chiro lokalen Met fiets, afspraak om 12h30 op de Chiro Meenemen vanop kampplaats bij vertrek Via kis and ride aan kampplaats tussen 13h en 13h30 op zondag 29 juli
Aspi Afleveren tussen 17h en 20h op 14 juli aan de Chiro lokalen Met fiets, afspraak om 13h op de Chiro 31 juli in de namiddag afhalen aan de Chiro Komen samen met de leiding op 31 juli in de namiddag op de Chiro

Uniform

Graag nog een trui en/of T-shirt kopen? Dat kan! Op zaterdag 11 en zondag 12 juli zijn wij tussen 14h en 22h sowieso aanwezig aan de lokalen. Op maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 juli tussen 17h en 22h. Spring gerust even binnen om een trui en/of T-shirt te kopen.

Mutualiteiten

Na het bivak zullen we alle nodige documenten verspreiden die u nodig heeft om (een deel van) het kampgeld terug te trekken.

Corona maatregelen

Hieronder kunnen jullie de concrete maatregelen terugvinden die zullen genomen worden om ons bivak veilig te laten verlopen.

Wie ziek is mag niet mee op kamp

Iedereen mag mee op kamp, behalve:

  • Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de vijf dagen voor de start van het kamp. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.
  • Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen mee als:
    • ze een doktersattest kunnen voorleggen
    • hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma.

Bubbels tot 50 personen

In ons geval zullen er in totaal (leiding, leden en kookouders) 120 tot 150 personen op de kampplaats aanwezig zijn. We zullen dus genoodzaakt zijn ons terrein in te delen in drie bubbels: twee ledenbubbels en een kookouderbubbel. De leiding zal uiteraard in dezelfde bubbel zitten als hun ledengroep.

Elke bubbel zal afzonderlijk eten, spelen, slapen, etc. Gelukkig is onze grote witte tent voldoende groot om de twee bubbels op hetzelfde moment te laten eten. Ze zullen voldoende uit elkaar kunnen zitten. Ook al het spelmateriaal zal opgesplitst worden.

Onderstaande afbeelding geeft de lay-out van onze kampplaats weer. Ledenbubbel a heeft een afzonderlijk speel en slaapveld dan ledenbubbel b. Beide bubbels hebben ook een afzonderlijke EHBO-tent. In deze tent kunnen eventuele zieke leden, leiding of kookouders worden opgevangen.Zieke leden, leiding of kookouders op kamp?

Er zal een stappenplan worden opgesteld 'Wat te doen bij een zieke deelnemer'.

Hygiëne is essentieel

We zullen dit jaar extra toezien op persoonlijke hygiëne. Ook zal infrastructuur en materiaal extra ontsmet worden. We zullen ook proberen het materiaal zo veel als mogelijk binnen de bubbels te houden.

Spelen en activiteiten worden aangepast

De dagtocht zal aangepast worden. Er zullen geen massaspelen met leden of leiding uit verschillende bubbels doorgaan. Er zal ook voor extra rust gezorgd worden vanaf dag 4 door een half uur extra platte rust te voorzien.

Sfeerfoto’s

Foto van het fotoalbum

Bivak Opoeteren

Album bekijken

Bivak Herselt 1

Album bekijken

Bivak Herselt 2

Album bekijken

Bivak Herselt 3

Album bekijken

Eeklo 2016 A

Album bekijken

Eeklo 2016 B

Album bekijken